Thursday, December 1, 2016

Slope Modeling - Oasys Slope 9.1 (Tutorial)

Beberapa model kestabilan cerun dihasilkan menggunakan perisian Oasys Slope 9.1.  Perisian ini digunakan untuk menganalisa satah gelinciran cerun yang berpotensi untuk gagal dan cara untuk menyokong cerun tersebut daripada gagal.
Data yang dimodelkan ini adalah diambil dari beberapa data tutorial yang diperolehi dari laman web Oasys Slope dan juga video Webinar oleb syarikat Arup Ltd.

Model Tutorial 1
Model Tutorial 2

No comments: